Tornooien, organisaties en vormingen

Met de bedoeling clubs te stimuleren in hun werking en de sportieve uitstraling van de stad Lokeren te promoten wenst de sportraad een budget ter beschikking te stellen voor wedstrijden, organisaties of tornooien ingericht door een Lokerse club, die een Vlaamse, nationale of internationale uitstraling hebben.

Naast dergelijke evenementen wenst de sportraad ook organisaties te steunen welke als specifiek doel hebben de Lokerse bevolking of mensen met een beperking aan het sporten te krijgen.

De aanvraag moet uiterlijk twee maanden voor het plaatsgrijpen van de manifestatie ingediend worden. Per organisator kan er jaarlijks maximum één subsidieaanvraag gehonoreerd worden.

De Pdf versie van het reglement kan hier worden geraadpleegd. Het aanvraagformulier kan hier  worden gedownload 

Vanaf 19 Mei 2016 kunnen ook vormingen worden gesubsidieerd op voorwaarde dat die multifunctioneel zijn en openstaan voor meerdere verenigingen.

De Pdf versie van het reglement kan hier worden geraadpleegd. Het aanvraagformulier kan hier worden gedownload