Tornooien, organisaties en vormingen

Met de bedoeling clubs te stimuleren in hun werking en de sportieve uitstraling van de stad Lokeren te promoten wenst de sportraad een budget ter beschikking te stellen voor wedstrijden, organisaties of tornooien ingericht door een Lokerse club, die een Vlaamse, nationale of internationale uitstraling hebben.

Naast dergelijke evenementen wenst de sportraad ook organisaties te steunen welke als specifiek doel hebben de Lokerse bevolking of mensen met een beperking aan het sporten te krijgen.

De aanvraag moet uiterlijk twee maanden voor het plaatsgrijpen van de manifestatie ingediend worden. Per organisator kan er jaarlijks maximum één subsidieaanvraag gehonoreerd worden.

Het reglement werd volledig herzien en op 08 Mei 2014 door de RVB van de sportraad goedgekeurd. Op de AV van 7 Dec 2017 werd een bijkomende aanpassing goedgekeurd zodanig dat ook uitzonderlijke organisaties kunnen worden gesponsord.

Het reglement kan hier worden geraadpleegd (pdf versie).

Het aanvraagformulier kan hier worden gedownload (of de pdf versie)

Vanaf 19 Mei 2016 kunnen ook vormingen worden gesubsidieerd op voorwaarde dat die multifunctioneel zijn en openstaan voor meerdere verenigingen .

Het reglement kan hier worden geraadpleegd (pdf versie).

Het aanvraagformulier kan hier worden gedownload (of de pdf versie)