Kwaliteitsverbetering jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren (BPS2)

Voor de legislatuur 2008-2013 werd beslist subsidies toe te kennen aan clubs die een specifieke en kwaliteitsvolle jeugdwerking wilden uitwerken. Hiermee wenste men een "impuls" te geven om te komen tot een beteren en kwaliteitsvolle jeugdwerking. In de huidige legislatuur werd beslist om de verenigingen die willen investeren in jeugdwerking blijvend te steunen maar spreekt men niet langer van een impulssubsidie.
De subsidie voor de kwaliteitsvolle uitwerking van de jeugdwerking wordt dan via het stadsbestuur toegekend aan de desbetreffende clubs en is gebaseerd op de omkadering zoals vooropgesteld door de VTS.

Opgemerkt kan worden dat de toekenning van de subsidies in grote mate gebeurt in functie van de diploma's van de trainers en de waardering die de Vlaamse Training School (VTS) daaraan toekent. Om deze waardering te bepalen is de assimilatietabel en de VTS referentietabel van cruciaal belang. 

  • Het huidige reglement vindt u hier. 
  • Er dient slechts één aanvraagformulier gebruikt te worden voor zowel de werkingssubsidie als de subsidie voor de jeugdwerking. 
  • De subsidieaanvraag moet steeds binnen zijn op de Sportdienst vóór 15 oktober van het betrokken jaar.

Voor vragen aangaande de subsidieaanvragen en hoe die in te vullen kunnen de leden van de sportraad steeds terecht bij de secretaris van de sportraad patrick.vanhooste@lokeren.be