Het infrastructuurfonds

Onze stad beschikt reeds meer dan 10 jaar over een Infrastructuurfonds Sport en Jeugd. Hierdoor konden sport- en jeugdverenigingen subsidie ontvangen voor investeringen aan hun infrastructuur of voor de aankoop van duurzaam materiaal. Dit alles volgens het ‘euro voor euro’-principeDit wil zeggen dat zij voor 1 euro eigen inbreng 1 euro subsidie konden ontvangen en dit met een maximum van 25.000 euro per 5 jaar.
Tijdens de gemeenteraad van 16 december 2019 werd een nieuw Subsidiereglement Infrastructuurfonds Vrije Tijd goedgekeurd.

Ons bestuur koos ervoor de bestaande principes van het reglement als volgt uit te breiden :

Toevoeging van cultuurverenigingen

Verdubbeling van de subsidie voor verenigingen naar 50.000 euro per 5 jaar

Toevoeging van Lokerse scholen op voorwaarde dat zij hun infrastructuur ter beschikking stellen van de Stad. De maximale subsidie voor scholen bedraagt 25.000 euro

Meer details hierover kan u terugvinden in het reglement in bijlage. 

Wie interesse heeft om een dossier in te dienen kan doormailen via het aanvraagformulier in bijlage aan helena.vanremoortel@lokeren.be.aan de hand van volgend aanvraagformulier.