Het infrastructuurfonds Vrije Tijd

Onze stad beschikt reeds meer dan 10 jaar over een Infrastructuurfonds Sport en Jeugd. Hierdoor konden sport- en jeugdverenigingen subsidie ontvangen voor investeringen aan hun infrastructuur of voor de aankoop van duurzaam materiaal. Dit alles volgens het ‘euro voor euro’-principe. Dit wil zeggen dat zij voor 1 euro eigen inbreng 1 euro subsidie konden ontvangen en dit met een maximum van 25.000 euro per 5 jaar. Tijdens de gemeenteraad van 16 december 2019 werd een nieuw Subsidiereglement Infrastructuurfonds Vrije Tijd goedgekeurd waarbij een verdubbeling van de subsidie voor verenigingen naar 50.000 euro per 5 jaar werd goedgekeurd. Wie een dossier wil indienen kan het Aanvraagformulier overmaken aan helena.vanremoortel@lokeren.be.