Melden Kampioenen en indienen kandidatuur laureaten 2021

Stad Lokeren 08-10-2021

Op 18 Dec gaat opnieuw het Sportgala Lokeren door. Hierop worden de laureaten gehuldigd en  de kampioenen in de bloemetjes gezet. 

De voorwaarden waaraan een kandidaat laureaat moet voldoen kunt u hier downloaden alsook de formulieren die moeten ingevuld worden voor respectievelijk de sportman, de sportvrouw, de sportclub, het sportteam en de sportverdienste. Indien het gaat om iemand onder de 16 jaar moet duidelijk de vermelding "belofte" worden opgetekend.

De dossiers moeten voor 15 november worden overgemaakt aan de sportdienst (sportdienst@lokeren.be) .

Tijdens dit Sportgala worden ook alle Lokeraars gehuldigd die het lopende jaar kampioen zijn geworden. Hierbij maken we gebruik van “Google forms” die moeten worden ingevuld. Op die manier kunnen de benodigde gegevens automatisch worden verzameld en is er een kleinere kans op fouten. Bovendien wordt op deze manier ook automatisch het E-mail adres opgeslagen gebruikt om de gegevens door te sturen en kan dit gebruikt worden om nog een herinneringsmail te sturen aangaande de praktische modaliteiten van het sportgala. De “google form” kan door een verantwoordelijke van de club worden ingevuld (voor iedere kampioen één form) of kan doorgestuurd worden naar de betrokkene zelf die deze dan zelf kan invullen (keuze ligt bij de club)

In 2018 hebben we voor het eerst tijdens het sportgala foto’s geprojecteerd van de kampioenen en kandidaat laureaten en dit bleek een succes. In de “google form” wordt dan ook de mogelijkheid gegeven om foto’s te uploaden van de kampioenen (is geen vereiste maar het zou leuk zijn). Hiervoor dient dan wel ingelogd worden via het eigen google account. Personen die geen dergelijk account hebben mogen ook een foto doorsturen naar het volgend E-mail adres : sportraadlokeren@gmail.com.
Telkens dient de doorgestuurde foto een duidelijke benaming te worden gegeven (naam kampioen, team of club_sporttak) anders weten we niet aan welke kampioen we de foto moeten koppelen.

Voor het melden van individuele kampioenen :  formulier individuele kampioen 

Voor het melden van kampioensploegen (of teams) :  formulier ploeg of team