Sportdienst : Melding kampioenstitels 2023 voor 25 Nov

Sportdienst Lokeren 09-11-2023

16 Dec zal er opnieuw een sportgala plaatsvinden. Tijdens die gelegenheid worden  alle Lokeraars en Lokerse sportverenigingen gehuldigd die het lopende jaar kampioen zijn geworden. 

Ten einde te weten wie er kampioen is geworden maken we gebruik van “Google forms”. Op die manier kunnen de benodigde gegevens automatisch worden verzameld en is er een kleinere kans op fouten. Bovendien wordt op deze manier ook automatisch het E-mail adres opgeslagen gebruikt om de gegevens door te sturen en kan dit gebruikt worden om nog een herinneringsmail te sturen aangaande de praktische modaliteiten van het sportgala. De “google form” kan door een verantwoordelijke van de club worden ingevuld (voor iedere kampioen één form) of kan doorgestuurd worden naar de betrokkene zelf die deze dan zelf kan invullen (keuze ligt bij de club)
In 2018 hebben we voor het eerst tijdens het sportgala foto’s geprojecteerd van de kampioenen en kandidaat laureaten en dit bleek een succes. In de “google form” wordt dan ook de mogelijkheid gegeven om foto’s te uploaden van de kampioenen (is geen vereiste maar het zou leuk zijn). Hiervoor dient dan wel ingelogd te worden via het eigen google account. Personen die geen dergelijk account hebben mogen ook een foto doorsturen naar het volgend E-mail adresSportraadlokeren@Gmail.Com. In beide gevallen dienen de doorgestuurde foto's volgende aanduiding te worden geven (naam kampioen_sporttak) anders weten we niet aan welke atleet we de foto moeten koppelen
Voor het melden van individuele kampioenen mag volgend Formulier worden ingevuld.
Voor het melden van kampioensploegen (of teams) mag volgend Formulier worden ingevuld.

De aangemelde  kampioenen krijgen ten gepaste tijde nog verdere inlichtingen aangaande het verloop van de huldiging welk doorgaat  op 16 December in het Sport- en Jeugdcentrum.