Vlaamse Sportfederatie : Vrijwilligersvergoeding in 2023

Sport Vlaanderen 22-01-2023

Forfaitaire kostenvergoeding

Voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 geldt voor de forfaitaire kostenvergoeding voor een vrijwilliger een maximum op dag- en jaarbasis. Het dagmaximum bedraagt dit jaar €40,67, het jaarmaximum is €1.626,77.

Kilometervergoeding

In 2022 was er voor de periode van 1 maart tot 30 juni al een éénmalige en retroactieve verhoging van de kilometervergoeding. Nadien volgde op 1 juli de jaarlijkse indexatie. Om de sterke schommelingen in de brandstofprijzen sneller te compenseren zal de kilometervergoeding vanaf nu elk kwartaal geïndexeerd worden. Dat gebeurde de eerste keer op 1 oktober 2022