Sport Vlaanderen : Sporten in tijden van energiecrisis : aanvraag subsidie voor 15 Feb

Sport Vlaanderen 21-01-2023

Het Vlaams Parlement keurde op 21 december 2022 goed en de Vlaamse Regering bekrachtigde op 23 december 2022 het Decreet tot het verlenen van noodleningen en noodsteun aan de georganiseerde sportsector naar aanleiding van de stijgende energie-uitgaven.

Er werden twee maatregelen specifiek voor de sportsector beslist. Ten eerste wordt 3 miljoen euro voorzien voor sportclubs die te kampen hebben met stijgende energiefacturen. Ten tweede wordt 50 miljoen voorzien voor een lening om de liquiditeitsproblemen op te vangen en/of via een investeringslening om te investeren in duurzame energie. Meer info op de website van Sport Vlaanderen


De subsidie wordt toegekend aan sportclubs die voldoen aan al de volgende voorwaarden:

  • de sportclub of een aan de sportclub sport gerelateerde rechtspersoon staat in voor het betalen van de energierekening van de sportinfrastructuur of de aan sport gerelateerde infrastructuur;
  • de sportclub is geconfronteerd in 2022 met aantoonbare meeruitgaven door de stijgende energiekosten;
  • de sportclub is op het moment van de subsidieaanvraag aangesloten bij de sportfederatie;
  • de sportclub dient uiterlijk op 15 februari 2023 een subsidieaanvraag in via haar sportfederatie, zoals vermeld in het derde lid.