Stad Lokeren : Indienen subsidieaanvragen erkende sportverenigingen

Stad Lokeren 01-09-2022

Vanaf vandaag kunnen de ERKENDE sportverenigingen opnieuw subsidies aanvragen indien zij voldoen aan de voorwaarden van de desbetreffende reglementen. Deze reglementen en het aanvraagformulier zijn beschikbaar op de website van Sportraad Lokeren. De aanvragen dienen binnen te zijn voor 15 oktober. De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats vóór 15 december en de uitbetaling ervan gebeurt na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen.