Sportraad

Voorzitter Sportraad
Albert D'Hanis

Ondervoorzitter Sportraad
Geert De Borger

Penningmeester
Hilde Pierssens

Secretaris en webmaster
Patrick Van Hooste

Sportdienst

Sport- en Jeugdcomplex

Sportlaan 2-4
9160 Lokeren
Sportdienst@Lokeren.be

 

Het infrastructuurfonds

 

Het College van Burgemeester en Schepenen verleent, binnen de perken van het daartoe goedgekeurde begrotingskrediet, een subsidie aan Lokerse sport- en jeugdverenigingen voor investeringen aan sport- en jeugdwerkinfrastructuur, die gelegen is op het grondgebied van de stad Lokeren, volgens de voorwaarden zoals bepaald in het subsidiereglement en gebruik makend van volgend aanvraagformulier.