Sportraad

Voorzitter Sportraad
Albert D'Hanis

Ondervoorzitter Sportraad
Geert De Borger

Penningmeester
Hilde Pierssens

Secretaris en webmaster
Patrick Van Hooste

Sportdienst

Sport- en Jeugdcomplex

Sportlaan 2-4
9160 Lokeren
Sportdienst@Lokeren.be

 

Het infrastructuurfonds

 

Het College van Burgemeester en Schepenen verleent, binnen de perken van het daartoe goedgekeurde begrotingskrediet, een subsidie aan Lokerse sport- en jeugdverenigingen voor investeringen aan sport- en jeugdwerkinfrastructuur, die gelegen is op het grondgebied van de stad Lokeren, volgens de voorwaarden zoals bepaald in het subsidiereglement en gebruik makend van volgend aanvraagformulier

 

Voor diegenen die een oudere versie van Word zouden hebben hier ook de documenten in PDF versie :