Sportraad

Voorzitter Sportraad
Albert D'Hanis

Ondervoorzitter Sportraad
Geert De Borger

Penningmeester
Hilde Pierssens

Secretaris en webmaster
Patrick Van Hooste

Sportdienst

Sport- en Jeugdcomplex

Sportlaan 2-4
9160 Lokeren
Sportdienst@Lokeren.be

 

Nieuws
Verslag AV sportraad 13 Dec 2018

Op Donderdag 13 Dec heeft de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Sportraad plaatsgevonden.  Op drie na waren alle aangesloten verenigingen aanwezig. Onder andere de samenstelling en werking van de sportraad kwam aan bod. Daarnaast werden ook heel wat mededelingen gedaan door de sportdienst waaronder ook de verdeling van de subsidies.  Het verslag van de vergadering,  de kopij van de aanwezigheidslijst en de gegeven presentatie kunnen via de respectievelijke links geconsulteerd worden op de website van de sportraad

VC Panda's : 17de Pandaquiz : 25 Jan
Infosessie "Verenigingswerk: vergoeden op een eenvoudige en voordelige manier" : 11 Feb

Op een correcte manier medewerkers in je sportorganisatie vergoeden bleek jarenlang de achilleshiel van het verenigingsleven. Reguliere tewerkstelling was voor de modale sportclub onbetaalbaar, terwijl vrijwilligersvergoedingen dan vaak weer te kort schoten. Nu werd dus een nieuw statuut goedgekeurd. Gezien de vele vragen daaromtrent organiseert de sportraad/sportdienst een infosessie op 11 Feb (start 19u30) in de vergaderzalen van het Sport- en Jeugdcomplex.
In deze sessie krijg je een helder antwoord op de vele vragen die hierbij naar boven komen, zoals: Wie kan verenigingswerker worden? Hoe combineer je het statuut met je professionele bezigheden? Hoe verricht je de aangifte? Hoeveel mag je verdienen en wat zijn de fiscale gevolgen? Na deze praktische sessie weet je perfect hoe je het verenigingswerk in jouw organisatie kunt implementeren. Inschrijven kan bij de secretaris van de sportraad
patrick.van.hooste@lokeren.be

Review : Nieuwe vzw wetgeving : aanpassen statuten
Via ons abonnement op het Review magazine (VSDC) hebben we vernomen dat een nieuwe vzw-wetgeving in voege zou gaan ten laatste jan 2020. Daarbij zouden alle statuten moeten worden aangepast aan de nieuwe wetgeving. Diegenen die daarover al meer wensen te weten kunnen het artikel komen inzien (na afspraak) bij de secretaris van de sportraad (patrick.van.hooste@lokeren.be).
Review : Sterker statuut en aanpassing jaarforfait vrijwilligers

Via ons abonnement op het Review magazine (VSDC) hebben we vernomen dat het statuut van de vrijwilligers zal worden aangepast en er meer verduidelijkingen zullen komen aangaande de kostenvergoedingen, het krijgen van occasionele geschenken. Tevens zouden voor sommige categorieën van vrijwilligers de forfaitaire bedragen worden verhoogd. Diegenen die daarover al meer wensen te weten kunnen het artikel komen inzien (na afspraak) bij de secretaris van de sportraad (patrick.van.hooste@lokeren.be).

LMV : Ploegenwerving 2019
Organiseren evenement

Wenst U als sportvereniging een evenement te organiseren (Fietstocht, MTB, stratenloop,..) dan dient u enerzijds de regels opgelegd door de gemeente te volgen en kan u anderzijds beroep doen op materieel en diensten van de gemeente. Hier kunt u alle documenten opladen 

Basisdocument aanvraag evenement
Bijlage A : Tenten
Bijlage B : Brandweer
Bijlage C : Niet meer van toepassing
Bijlage D : Stadsmaterieel
Bijlage E : Uitleendienst Jeugd
Bijlage F : Security

Voor het uitlenen  van materieel kan men in sommige gevallen ook terecht bij de dienst O-Vl. Voor meer info kan men terecht op hun website. In sommige gevallen kunt u ook beroep doen op een gratis sportverzekering. Voor meer uitleg kunt u terecht op de website  van Sport Vlaanderen