Sportraad

Voorzitter Sportraad
Albert D'Hanis

Ondervoorzitter Sportraad
Geert De Borger

Penningmeester
Hilde Pierssens

Secretaris en webmaster
Patrick Van Hooste

Sportdienst

Sport- en Jeugdcomplex

Sportlaan 2-4
9160 Lokeren
Sportdienst@Lokeren.be

 

Nieuws
Lancering Het Vlaamse Sportclub Panel 2018

Het Vlaamse Sportclub Panel verzamelt voor de vierde maal sinds 2009 betrouwbare gegevens over de activiteiten die sportclubs aanbieden, de wijze waarop ze zich organiseren en profileren, de samenstelling van hun ledenbestand, aspecten van innovatie,… Gezien hierdoor een uniek zicht verkregen kan worden op de werking van de sportclubs wenst de Sportdienst/Sportraad dit initiatief zeker te ondersteunen.  Een specifieke mail werd reeds overgemaakt aan de voorzitters/secretarissen maar hier nogmaals de URL via de welke de sportclubs kunnen deelnemen:
https://websurvey.kuleuven.be/index.php/1086/lang-nl
Mogen we u vragen massaal deze vragenlijst in te vullen vóór 6 april 2018?
Wij hopen dat zoveel mogelijk van de sportclubs deelnemen

Info Review : Forfaitaire kostenvergoeding voor vrijwilligers

Het maximaal bedrag voor de forfaitaire kostenvergoeding die aan vrijwilligers mag toegekend worden is voor 2018 vastgelegd op 34,03 Euro per dag of 1361,23 Euro per jaar

Sportdienst : 50 jaar zwembad : 24 en 25 Mar

Het Durmebad bestaat 50 jaar. Alle zwemmers krijgen een presentje. Er zijn op zondagnamiddag tussen 13 en 18u toffe initiaties en demo’s voor groot en klein: synchroonzwemmen, duiken, workout en yoga op een float fit op het water. Gepaste zwemkledij verplicht. Reserveren is nodig via de webshop  https://webshoplokeren.be. Voor het programma in detail kan men terecht op de Facebook sportdienst Lokeren. Meer info: Sportdienst Lokeren, 09 340 50 80, sportdienst@lokeren.be

Sportdienst : Volksspelen : 30 Mar

De sportdienst organiseert op 30 Mar voor de senioren een volksspelnamiddag welk garant staat voor een ganse namiddag spel, plezier en ontspanning met oude en nieuwere volksspelen. Dit alles kan aan de prijs van slechts 3 Eur, koffie en gebak inbegrepen!. De activiteit start om 13u30 in het Sport- en Jeugdcomplex.

Organiseren evenement

Wenst U als sportvereniging een evenement te organiseren (Fietstocht, MTB, stratenloop,..) dan dient u enerzijds de regels opgelegd door de gemeente te volgen en kan u anderzijds beroep doen op materieel en diensten van de gemeente. Hier kunt u alle documenten opladen 

Basisdocument aanvraag evenement
Bijlage A : Tenten
Bijlage B : Brandweer
Bijlage C : Niet meer van toepassing
Bijlage D : Stadsmaterieel
Bijlage E : Uitleendienst Jeugd
Bijlage F : Security

Voor het uitlenen  van materieel kan men in sommige gevallen ook terecht bij de dienst O-Vl. Voor meer info kan men terecht op hun website. In sommige gevallen kunt u ook beroep doen op een gratis sportverzekering. Voor meer uitleg kunt u terecht op de website  van Sport Vlaanderen